De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder

Nieuwe windturbine in Ham

maandag, 18 juni 2018

Limburg Windt nv verkrijgt een omgevingsvergunning voor de bouw van één windturbine gelegen Eikendreef zn te Ham.

De aanvraag gaat over het uitbaten van een windturbine ten zuiden van de E313 ter hoogte van de nieuwe Nike-site te Ham. Op de terreinen van Nike heeft Limburg Win(d)t nv 4 windturbines vergund, waarvan er vier al effectief zijn geplaatst.

De aanvraag werd goedgekeurd in de zitting van de Limburgse deputatie van donderdag 14 juni 2018.

"We hebben het positief advies van het college van burgemeester en schepenen en de POVC gevolgd en als voorwaarde gesteld dat de exploitant een geluidstudie/controlemeting laat uitvoeren door een erkend deskundige in de discipline geluid en trillingen binnen een termijn van 6 maanden na ingebruikname van de turbine", zeggen gedeputeerden Inge Moors en Ludwig Vandenhove.

Lees het volledig persbericht.

Nieuws op maat

Het overzicht van nieuws, door jou gekozen ...

Dit e-mailadres bestaat al. Je kunt jouw voorkeuren altijd aanpassen via jouw account.